Човек
Споделената мъка намалява, споделената радост се увеличава.
Obras seleccionadas
178 el resultado
Не бях виждала такива очи,
по-весели от глъчка в лунапарк,
две бистри езера под две дъги,
не различаващи другар от враг.
Не бях срещала подобни очи, ...
  2787  38 
Поетите са… адски откачени.
И никога не стъпват по земята.
Цинични са, но не и отегчени,
а казват, че ранима е душата…
За ласкавите думи имат остър слух, ...
  3613  12  69 
„- Камъните не позволяват да бъдат опитомени
докрай ще ни гледат
със спокойно много бистро око.”
Збигнев Херберт
Аз съм камък загладен ...
  2050  24 
  1768  13 
Врабчетата живеят под улука,
все поздравяват утрото с „чирик”.
На врабчовския си език с „На слука!”
посрещат ведро слънчевия лик.
Те с песен хулиганска все разгонват ...
  704  14 
Propuestas
: ??:??