Човек
Споделената мъка намалява, споделената радост се увеличава.
Selected works
180 results
Поетите са… адски откачени.
И никога не стъпват по земята.
Цинични са, но не и отегчени,
а казват, че ранима е душата…
За ласкавите думи имат остър слух, ...
  4129  13  73 
„- Камъните не позволяват да бъдат опитомени
докрай ще ни гледат
със спокойно много бистро око.”
Збигнев Херберт
Аз съм камък загладен ...
  2349  24 
Не бях виждала такива очи,
по-весели от глъчка в лунапарк,
две бистри езера под две дъги,
не различаващи другар от враг.
Не бях срещала подобни очи, ...
  3408  41 
Днес слънцето безоблачно наднича
във чашата ми чай, с ресници нежни,
защото, който знае да обича,
способен е на чувства безметежни.
За друго рамо аз не съм мечтала, ...
  1765  16 
  2409  14 
Random works
: ??:??