DoniDimitrova

ДАваща и ДАряваща, ДАлечна и ДАлновидна, ДАнтелена и ДАровита

НЕукротима и НЕутешима, НЕсигурна и НЕстихваща, НЕсломима и НЕмолеща

 

Obras seleccionadas

 • Докосване

  Poesía » Verso libre   101  Влетяваш в съществителните ми, обираш всички прилагателни
  и се настаняваш нежно в съдържанието на всяко изречение.
  Допир на пръсти предава трептенето на щастливи неврони.
  Разчитам всяка крива в кардиограмата на сърцето си.
  Знам, че обичам до костиците на хрущящо желание всяко докосване. ...
 • Необяснимо

  Poesía » Versos blancos   88  Мерило ли е нашето вълнение,
  за онзи порив, бъдещ, тръпнещ, нов...
  за силата си да ни вземе всичко,
  да ни отнася без да чуем зов.
  И измеримо ли е Имането ...
 • Мечтание

  Poesía » Verso libre   97  Ако имах право да те помечтая
  бих те измечтала във живота си,
  сложила бих и сърце и тяло
  в твоите ръце и своеволия.
  Ако нямаше го времето, ...
 • Писмо в бутилка

  Prosa » Cartas   97  До Теб
  /пай от Хавай/
  Здравей, моя случваща се безкрайност!
  В мен си и те преживявам, стаено и имащо.
  С притихнала нежност си пожелавам, да свети усмивка на устните ти. ...
 • Усмивката ти

  Poesía » Versos blancos   92  Усмивката ти, тази светлина струяща,
  проникващ лъч в стаената безбрежност.
  Намирам я, сияе, грее,
  от нея топла мекост се разнася
  като от сърцевината на погача. ...

Más obras  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. Todos los derechos reservados. Las obras son propiedad de sus autores.