DoniDimitrova

ДАваща и ДАряваща, ДАлечна и ДАлновидна, ДАнтелена и ДАровита

НЕукротима и НЕутешима, НЕсигурна и НЕстихваща, НЕсломима и НЕмолеща

 

Obras seleccionadas
7 el resultado
Влетяваш в съществителните ми, обираш всички прилагателни
и се настаняваш нежно в съдържанието на всяко изречение.
Допир на пръсти предава трептенето на щастливи неврони.
Разчитам всяка крива в кардиограмата на сърцето си.
Знам, че обичам до костиците на хрущящо желание всяко докосване. ...
  160 
Мерило ли е нашето вълнение,
за онзи порив, бъдещ, тръпнещ, нов...
за силата си да ни вземе всичко,
да ни отнася без да чуем зов.
И измеримо ли е Имането ...
  151 
Ако имах право да те помечтая
бих те измечтала във живота си,
сложила бих и сърце и тяло
в твоите ръце и своеволия.
Ако нямаше го времето, ...
  167 
До Теб
/пай от Хавай/
Здравей, моя случваща се безкрайност!
В мен си и те преживявам, стаено и имащо.
С притихнала нежност си пожелавам, да свети усмивка на устните ти. ...
  165 
Усмивката ти, тази светлина струяща,
проникващ лъч в стаената безбрежност.
Намирам я, сияе, грее,
от нея топла мекост се разнася
като от сърцевината на погача. ...
  177 
Propuestas
: ??:??