goodness
Когато сме щастливи, винаги сме добри, но когато сме добри, не винаги сме щастливи!
Obras seleccionadas
2 el resultado
НЕ ИСКАМ
Не искам
златните звезди
да се топят
от светлите лъчи ...
  416 
Тук съм
Искам да бъда тиха и спокойна,
и търся място - мир, където има,
но идвам все като вълна прибойна
и все съм странна... и непредвидима!
  677  15 
Propuestas
: ??:??