Жулли

И най-голямата радост не е достатъчна, ако няма с кого да я споделиш. Споделяйте!

 

Без значение е в кое стадо си, ако не си с любимата си овца!

 

Въздишките болят, ако си сам!

 

Ако животът ти е с краката нагоре - научи се да ходиш на ръце!

 

Когато няма изход, винаги има още един - моят!

 

Julie

Obras seleccionadas
53 el resultado
Очите й са сложни. По тях ще я познаеш.
По мислите тревожни, които ти не знаеш.
По капчицата сол търкулнала се тихо,
когато те изпраща, а тя преглъща глухо,
защото пази свято, зрънце добра надежда, ...
  2391  19  18 
  2310  35 
Когато целият ми свят увисне,
започва силно и до болка да тежи.
Тогава мислите ми почерняват,
а вярата на капки се топи и пак
безропотно, измежду тръни боса, ...
  2236  47 
А някога изглеждахме непоклатими -
по рохки пясъци с подходи стратегически.
Аз бяла Дама - класика неповторима.
Ти черен Цар - с величествени доводи.
Лъжливи ходове играеше безмерни. ...
  1538  32 
Вали, вали, белее...
Насам-натам живеем.
Напред-назад пилеем.
Оттук-оттам се смеем.
Тежи, боли, лелеем. ...
  1121 
Propuestas
: ??:??