longin
Obras seleccionadas
224 el resultado
С думи върху листа бял
Живота ще опиша цял
Живот като спектакъл
Не предречен от оракул
А простичък живот един ...
  1278  10 
Миналото грешка
Утре е лъжа
Днес е истина
Да си простим
Да продължим ...
  1347  22 
Как тихо
Капките дъждовни
С пръстчета барабанят
Стичат се
Сълзи лъжовни ...
  1671  24 
Прощавам...
За всяка болка изживяна;
за всяка стъпка извървяна;
за всяка хвърлена обида;
мечтата ако някой ми зазида. ...
  1313  15 
Думи напразно изказани
Нека сега не мълвим
Нека с чувства доказани
Думите ний да редим
Дарба човешка са думите ...
  1991  26 
Propuestas
: ??:??