MarinTachkov
Приятели, добри да бъдем!
Obras seleccionadas
212 el resultado
Деца, научихте ли вкъщи
да казвате: "Благодаря!"
С обиди, с бой да не отвръщате.
И да почитате труда.
Да си отваряте очите. ...
  670 
Вървете по дяволите,
твари коварни,
душащи света безгранично!
Носете със здраве
до гроб капитали - ...
  709 
Другарки и другари,
дами, господа,
говеда, говедари,
партократи властострастни,
леви, десни, бесни, ...
  643 
Не си ми нужна ти, Мари-Хуана!...
Нито ти - Хашишко хер Оин...
Достатъчно
душата ми
замаяна е ...
  976  11 
През есенните мрачни дни -
когато страшно вятърът бушува
и вече слънцето не ни целува, -
изпращам ти целувки от мечти...
Събирам денем съчки и листа - ...
  1129 
Propuestas
: ??:??