morphine_09
Nombre Мирослав Георгиев
Obras seleccionadas
25 el resultado
  360  11 
  117 
  253 
  356 
Питам се, къде е доброто човешко.
Дали го изгубихме нейде по пътя?
Май го оставихме да чака на стопа,
с друг да тръгне и до него да ходи.
Къде е частицата, с която сме хора? ...
  91 
Propuestas
: ??:??