morphine_09
Name Мирослав Георгиев
Selected works
22 results
  283  10 
  189 
  297 
Питам се, къде е доброто човешко.
Дали го изгубихме нейде по пътя?
Май го оставихме да чака на стопа,
с друг да тръгне и до него да ходи.
Къде е частицата, с която сме хора? ...
  60 
  239 
Random works
: ??:??