ПетърПехливанов
Nombre Петър Пехливанов

"Когато бях 5-годишен майка ми ми каза, че щастието е ключът към живота. Когато отидох на училище ме попитаха какъв искам да стана, като порасна, написах "щастлив". Те ми казаха, че не съм разбрал задачата, а аз им казах, че те не разбират живота"

                                                                        Джон Ленън

Obras seleccionadas
13 el resultado
  1332 
  1482 
  1297 
  1272 
  1927 
Propuestas
: ??:??