ПетърПехливанов

Name Петър Пехливанов

"Когато бях 5-годишен майка ми ми каза, че щастието е ключът към живота. Когато отидох на училище ме попитаха какъв искам да стана, като порасна, написах "щастлив". Те ми казаха, че не съм разбрал задачата, а аз им казах, че те не разбират живота"

                                                                        Джон Ленън

Selected works

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.