Samodiva

Всичко е в мен, и аз съм във всичко! Толкова дълго се търся в промяната...

Obras seleccionadas

Más obras  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. Todos los derechos reservados. Las obras son propiedad de sus autores.