Samodiva

Всичко е в мен, и аз съм във всичко! Толкова дълго се търся в промяната...

Избранные произведения

Ещё произведения  »

© 2003-2019, Георги Колев. Все права защищены. Произведения являются собственностью их авторов.