Скитницa

Всички сме скитници, търсейки спокойствие в нечие сърце... 💖

 

https://www.youtube.com/watch?v=762i26JW3x8

https://www.youtube.com/watch?v=ng7QrYgdItQ

https://www.youtube.com/watch?v=DnGdoEa1tPg

https://www.youtube.com/watch?v=dFG3TG2Fge4

Obras seleccionadas
166 el resultado
Не излизай! Навън е студено
и е зима на няколко минуса.
Остани си на топло при мене,
до тихия пламък в камината.
Не излизай! Топлината е тук. ...
  810  22  36 
Бях Скитница сред есента
с чадър от листопад, и сто надежди.
Вървях в пътеки от мъгла
и търсих те за късче синя нежност.
С измръзнали от студ крака ...
  125  10  15 
Все още сричам на живота загадките.
Камъни много, понякога се препъвам.
Като вълк без да вия, ближа си раните.
Животът монета е, не знам колко струва.
И диво препуска, нейде из степите, ...
  138  21 
  326  13  44 
Топла нощ е. И е лято.
Ухание на билки и треви.
Лежа сред тях и е приятно.
Небето е обсипано с‘ звезди.
Край мен природата не спи, ...
  954  15  42 
Propuestas
: ??:??