solitical
Obras seleccionadas
10 el resultado
Много често в живота ми се случват събития за които нямам обяснение...По някой път дори си задавам въпроса "Защо трябва да преминавам през тези преживявания?"
Но също така вярвам че всяко едно нещо се случва поради определена причина, която аз по някой път не мога да видя и осъзная в момента.
Тази п ...
  1673  11  10 
  1372 
  2393  15 
  1648 
  1464 
Propuestas
: ??:??