solitical
Selected works
10 results
Много често в живота ми се случват събития за които нямам обяснение...По някой път дори си задавам въпроса "Защо трябва да преминавам през тези преживявания?"
Но също така вярвам че всяко едно нещо се случва поради определена причина, която аз по някой път не мога да видя и осъзная в момента.
Тази п ...
  1970  11  10 
  1613 
  2678  15 
  1858 
  1630 
Random works
: ??:??