solitical
Selected works
10 results
Много често в живота ми се случват събития за които нямам обяснение...По някой път дори си задавам въпроса "Защо трябва да преминавам през тези преживявания?"
Но също така вярвам че всяко едно нещо се случва поради определена причина, която аз по някой път не мога да видя и осъзная в момента.
Тази п ...
  1748  11  10 
  1432 
  2458  15 
  1717 
  1507 
Random works
: ??:??