stoyna
Всеки стих-изстрадана въздишка, която още малко въздух иска...
Obras seleccionadas
283 el resultado
Не съм сама
Сама на дъното на самотата
и нито брод, ни нещо да се хванеш,
да се опиташ крачка да направиш.
Дори ги няма корените на тревата. ...
  2319  19 
ТАЗИ НОЩ
Помниш ли, когато ме прегърна?
Помниш ли – светът се завъртя?
Как онзи миг живота ни обърна –
след първата целувка вечерта. ...
  1523  14 
Р А З В О Д
Всяка песен край си има.
Всяка приказка е сетна –
и през лято, и през зима,
щом на среща сме последна. ...
  1419  10 
НЕБЕСНА ЛЮБОВ
Има любов, Неземна любов,
която обича, прощава, спасява,
приема и винаги щедро дарява.
Има Любов, Небесна любов, ...
  1578  11 
В С И Ч К О Е К О Д И Р А Н О
Прецъфтяват винаги цветята.
Птиците отлитат все на юг.
Слънцето преследва пък луната,
ала тя е влюбена във друг. ...
  1596 
Propuestas
: ??:??