Вятъречи
Nombre Александър Ценов
Obras seleccionadas
30 el resultado
Ето – навсякъде канят ме, мамят ме
Разни красавици без облекло
Ровят в душата ми с долните намеци
Дават безплатно – вземи си едно.
Демони спящи надигат главите си, ...
  1128  11 
Нямам време за вестници и телевизия,
вече книги дори не чета.
Имам свое призвание, цели и визия,
искам тях да достигна сега!
Нямам време за спорове, себе доказване, ...
  785 
„Свободата, Санчо, е едно от най ценните блага, с които Бог дарява хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертва животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което мож ...
  2380 
Общовалидни компетентности и избор на професия 2 част
Четиво за родители, младежи и отговорни за живота си
Има практични неща, които засягат живота ни и всеки човек трябва да ги знае и умее. Това са компетентности, които са общовалидни и трябва да бъдат усвоени, усъвършенствани и развивани през цели ...
  755 
Достойнствата на земеделието – най-полезната за човека работа
Хората са различни, а професиите, интересите, видовете труд са толкова много – може ли някой да претендира кое е най-доброто от всичко за човека въобще? Има ли такава работа, която да пасва на всеки човек и да е най-добра от всички други? ...
  1053 
Propuestas
: ??:??