WAR

Търсещ...живеещ на Земята,но не част от нея...ПРОТИВ расизма,насилието и нещастието...Вечното дете...често неразбрана...Странник..Войник на съдбата...Родена в грешното време..Индигово дете..ХИПИ..Джендър..ЗА различните,отхвърлените...Мечтател.....Певица..Виждайки и чувствайки чрез музиката...

 

Obras seleccionadas
3 el resultado
Мълча. Пред мен седят прострени -
вестник стар и ноти разпилени...
Кафето горчиво сковава главата
и всякаш търси от мен отплата.
Думите глъхнат в мрака себичен, ...
  354 
  476 
Внимателен,спокоен ти си с всички..
Искрен,честен-с хората добрички...
Красив и мрачен-както аз те искам..
Тих или бъбрив си днес-това се питам...
Обичам те-такъв,какъвто си- ...
  358 
Propuestas
: ??:??