Яким
Време е за Трети Ренесанс!
Obras seleccionadas
127 el resultado
  1402 
Целувката на облака с небето
дарява дъжд на сухата земя.
Целувката на вятъра с морето
проправя път за бурната вълна.
Целувката на слънчев лъч с полята ...
  5188  15 
  1782 
  1319  11 
  755 
Propuestas
: ??:??