Яким
Време е за Трети Ренесанс!
Selected works
124 results
  993 
Целувката на облака с небето
дарява дъжд на сухата земя.
Целувката на вятъра с морето
проправя път за бурната вълна.
Целувката на слънчев лъч с полята ...
  4208  15 
  1372 
  933  11 
  282 
Random works
: ??:??