Яким
Време е за Трети Ренесанс!
Selected works
126 results
  1363 
Целувката на облака с небето
дарява дъжд на сухата земя.
Целувката на вятъра с морето
проправя път за бурната вълна.
Целувката на слънчев лъч с полята ...
  5099  15 
  1747 
  1281  11 
  721 
Random works
: ??:??