zlati_ival

...любовта е живот в свободата...

Obras seleccionadas
33 el resultado
на теб...
Ако беше скала, непристъпно самотна,
щях да никна със сила на крехка трева,
и под твоята каменна сянка да скрия
страхове и съмнения. И до теб да раста. ...
  1957  35 
Той, моя, казвам ви... направо... чвор е.
И все ме орезиля у селото.
Такъв един... растителен негодник.
Сега ша ви разправям. Не лъготя.
Кат оня ден. С комшията бате Даню ...
  1928  42 
  1712  20 
СПРИ СЕ...
ДЕЛНИК Е. БЪРЗАМЕ. ВСИЧКИ СМЕ В КЮПА.
И СМЕ ЗАМИСЛЕНИ, ТЪЖНИ И ЗЛИ.
КАТО РАЗЛИЧНАТА ЦИРКОВА ТРУПА –
- ВСЕКИ СЪС НОМЕР И С НЕГО ВЪРВИ. ...
  1672  32 
Ти си тръгна, любов, без думи излишни
и помаха виновно за сбогом с ръка.
Не успях и да кажа, че ще ми липсваш.
Не можах да извикам... и да те спра.
Ослепях за света и чужди копнежи, ...
  1687  27 
Propuestas
: ??:??