zvezdolika
Obras seleccionadas
18 el resultado
Нежно слънцето потърси
с поглед влюбен облак бял
и разтвори тънки пръсти
да погали свода вял.
Свойте устни то разтегна ...
  1589  16 
Злак и тъма...
Неродено е утре...
Някой скита в нощта
и съня е прокуден...
Златолика Луна – ...
  1107 
Тя дойде...
... А беше тогава
зряло и есенно,
тогава тъй бе натежало от плод...
Момчето не спеше ...
  1186 
Една илюзия по заранта отплува -
напуска своя китен бряг
и вятъра платната ѝ раздува -
превръща я в сигнално-ярък флаг...
Една илюзия със лекота разлисти ...
  1030 
Заключвам -
ти, тръгвай!
Ти тръгвай - веднага,
че палиш и пръскаш
опасни искри! ...
  969 
Propuestas
: ??:??