24 feb 2023, 9:06

*** 

  Тraducciones » De inglés
500 0 2

beautiful haiku 

enriches 

the IQ 

 

...................,.................. 

 

хубавото хайку

обогатява 

с IQ

 

© Стоян Минев Todos los derechos reservados

Свързани произведения
Comentarios
Por favor, acceda con su perfil, para poder hacer comentarios y votar.
  • Благодаря, Macho-Kovacho (Иван Танков)!
    Тази е една от римите на моя живот.
    Още веднъж - БЛАГОдаря!
  • Много ми хареса! Римата е очарователна и напълно неочаквана. Аз бих го превел така: Хубавото хайку/обогатява/твоя IQ
    "Твоя" играе тук ролята на определителен член и подобрява ритъма и благозвучието.
    Но при готов превод всеки може да дава акъл!
Propuestas
: ??:??