БиБи
1 результат
Човешките души
са толкоз крехки
и различни
като трошиците на тротоара,
за които гълъби се карат ...
  735 
Предложения
: ??:??