БиБи
1 резултат
Човешките души
са толкоз крехки
и различни
като трошиците на тротоара,
за които гълъби се карат ...
  714 
Предложения