Pepina
774 результатов
  978 
  1496 
Макар, че времето ни раздели,
захвърли те далеч от мен,
Всяка сутрин точно в шест
когато зимата е още нощ,
а лятото усмихнат ден, ...
  1232 
  1011 
  1187 
  978 
  1502 
  960 
  910 
  880 
  1072 
  981 
  955 
  1041 
  999 
  1332 
  1146 
  943 
  920 
  2433 
  944 
  1084  18 
  894 
  1658 
  1106 
  1148 
  1051 
  1097 
  1527 
  1083 
  1005 
  1331 
  1507 
  1618 
  998 
  1592  13 
  1178 
  854 
  1111 
  1833 
Предложения
: ??:??