reinbow
504 результатов
  193 
  148 
  154 
  173 
  241 
  222 
  191 
  210 
  449 
  755  13 
  505 
  474 
  558 
  570 
  505 
  567 
  524 
  935  16 
  478 
  551 
  592 
  664  10 
  683  15 
  577 
  468 
  618 
  526 
  985  25 
  617 
  459 
  544 
  698 
  395 
  642 
  489 
  505 
  515 
  452 
В очите му звездици ясни светят,
сълзите мият камъка студен,
ръката детска четири лалета
полага под лика свещен.
Главата му склонена на гърдите, ...
  411 
  549 
Предложения
: ??:??