swestan
309 результатов
  1108 
  840 
  986 
  903 
  1061 
  1364 
  1966 
  1106 
  1332 
  1040 
  1213 
  1115 
  996 
  2528  10 
  1268 
  3369  15  30 
  3803 
  1204 
  1180 
  2766 
  1578 
  1713 
  1495 
  2268 
  1974 
  2260 
  1595 
  1443 
  1499 
  1211 
  2163 
Картина залезна. Финален щрих.
Разкош от багри, тръпнещи в сълза,
зачената в душата на художник,
рисуващ нямо самота.
... а вятърът, притихнал уморено, ...
  1961  12  10 
  2520 
  1678 
  2374 
  2401  11 
  1455 
  1328 
  1840 
  1190 
Предложения
: ??:??