swestan
303 results
  202  10 
  190 
  151 
  123 
  180 
  150 
  133 
  456  10 
  254 
  1151  28 
  1283 
  405 
  438 
  1156 
  779 
  826 
  692 
  1101 
  878 
  872 
  728 
  638 
  522 
  477 
  912 
Картина залезна. Финален щрих.
Разкош от багри, тръпнещи в сълза,
зачената в душата на художник,
рисуващ нямо самота.
... а вятърът, притихнал уморено, ...
  795  10  10 
  1045 
  774 
  1083 
  1007  11 
  655 
  603 
  870 
  497 
  941 
Не си отивай! Я поспри,
огледай се в сълзите на листата,
отронени от полъха на вятъра
дочакъл с неохота есента си.
Не си отивай! Поседни, ...
  375 
Вятър разпилява шепата спомени.
Пясък морски полепва по дланите.
Вълни препускат, лудо подгонени
от зовa копнежен на чайките.
Двама стоим на брега умълчани, ...
  297 
  810 
Безсънни нощи.
Тъжни дни.
Мъгливо-
в тон със самотата.
В душата пусто е ...
  371 
  805 
Random works
: ??:??