viking-kiss

Аз копнея за бледото утро, за рожденството светло в черна тъма. И блуждая в пространството неоткрито, красотата безспирно зова...

Избранные произведения

Ещё произведения  »

© 2003-2019, Георги Колев. Все права защищены. Произведения являются собственностью их авторов.