viking-kiss

Аз копнея за бледото утро, за рожденството светло в черна тъма. И блуждая в пространството неоткрито, красотата безспирно зова...

Избрани произведения

Още произведения  »

© 2003-2020, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.