Блу
104 резултата
  132  16 
Измъквам се от леглото. По пижама съм. Пия кафе и изпушвам 3-4 цигари. Не съм на работа. Мога да си се мотая, колкото ми се ще. Пък и времето не било линейно. Ние сме си го измислили такова за удобство. (за времето ще ви обясня някой друг път) На петата цигара решавам, че при такова безотговорно отн ...
  109  11 
Чувствах близостта на душа
Въобразявах ли си ?
Най-вероятно – Да!
Продиктувано от празнота
Или изконния стремеж към любовта ...
  106 
  487  43 
  174  12 
  158 
  250  18 
  214  11 
  192  12 
Беше изморен. И отчасти отегчен. С една ръка свали очилата с приличен диоптър, а с другата започна да масажира слепоочията, челото и очите си. Взирането в толкова много монитори го затрудняваше. Трябваше непрекъснато да ги наблюдава, контролира и при необходимост да се намесва в някой сесии. Отдавна ...
  195  22 
  246  15 
  185  10 
  177 
  165 
  137 
  182 
  170 
  216 
  179 
Преди еони време
Бе безбрежна тишина и мека, топла тъмнина
От нищото изскочиха фотони два и заискриха
Блесна светлина
После още два и много пъти все така ...
  87 
  265  17 
  218 
  233  17 
Трошичка внимание,
трошичка топлина...
Заискрява Надежда една!
Следва залък солиден
неискреност и лъжи. ...
  135  10 
Какво съм аз?
Зелена малка точка на екрана.
Ти също си зелена малка точка,
но за мене си голяма,
събрала няколко вселени, ...
  239  20 
За мен е болка и тъга...
А може би е свобода,
защото вече зная
за теб да не мечтая.
Обичай я! ...
  185  15 
  309 
  216 
  255  11 
  238 
  205  12 
  254  15 
Вървeше към къщи. Мислеше си и усещаше вкуса на шоколад и първата ѝ цел преди дома беше магазинът за хранителни стоки.
Беше изморена, не ѝ се мотаеше из магазина, не и се мъкнеха торби с продукти. Взе кутийка шоколадчета от рафта и се запъти да ги плаща. Пред касата някой беше оставил препълнена кол ...
  133 
Ангел толкова се беше вживял в ролята си, че мина през преобразувателя, като само промени размера си, без да снема връчените му срещу подпис бели криле. Нервно размахвайки ги, влетя през прозореца на шефския кабинет и шумно изстреля новината:
-Шефе, в лаборатория 3 има проблем!
-А?... Да?... Какъв? ...
  149  11 
  244  10 
  285  12 
  359  14 
  333  11 
Напоследък се публикуваха много произведения, в които се споменават праскови, портокали, ягоди, малини. Раздел проза предлага избор като добре зареден магазин "плод-зеленчук". Та реших и аз да се включа с едни ябълки. Те обаче нямат нищо общо с неизяснени отношения и страсти :)
В магазина съм. На ст ...
  191  18 
  608  37 
Предложения