diandzili
1 резултат
НА КОЛЕДА
Летете, снежинки, и бийте камбани!
Че утре е Коледа — празник голям!
Белейте се вие, обширни поляни!
Светът да е бял, да е чист като храм! ...
  2008  46 
Предложения
: ??:??