Green_Snake
Старая се да ме печелят трудно, за да ме ценят когато ме имат и да страдат когато ме загубят..!
Предложения
: ??:??