Конджара

Израстнал в малкото селце Павлоче, в полите на Балкана, като малък седях край реката и четох следосвобожденската българска поезия. Помня колко се дивях на поетите, как умело боравеха те с думите. За мен това беше равносилно на уменията на рицарите, за които като малки толкова четем и които тогавашните ми връстници адмирираха. Но аз винаги съм искал просто да мога да чета творбите на родните ни писатели. За това този сайт пробуди в мен детска носталгия и нямаше как да не се регистрирам - не като творец, а като скромен ценител.

© 2003-2019, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.