VolliVoila
Избрани произведения
1 резултат
Трудно дойде тази зима проклета
Нямаше сняг нито мраз из града
Нямаше преспи, ни бели пътеки
Нямаше помен от тежка мъгла
Никаква зима, и пролет не беше ...
  43 
Предложения
: ??:??