Вортимид
Избрани произведения
1 резултат
Родител
Виждах те да плачеш,
защото няма повече
какво да ми дадеш...
Избърсах ти сълзите; ...
  72 
Предложения
: ??:??