Dec 4, 2021, 1:47 AM

Natural occurrences 

  Poetry » Other
142 0 1

© Ирина Радионова All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Интересно е- забелязах едни и същи думи като различни части на речта. Хареса ми skies unzips..да, естествените връзки; преди скалите да станат пясък, ние ставаме прах или обратното
Random works
: ??:??