Contemporary authors work: literature, music, art etc.
59,730 results
  30 
  27 
  22 
  16 
Затрупани са дневните страдания.
Откъслечните вопли и стенания.
Корава длан потропва по китарата.
Забравата е в мисълта за славата.
Как лесно се късат струните китарни, ...
  14 
  43 
  102 
  86 
  18 
  44 
  115  15 
One day, time you gave to us
But neither of trust
Has build up in the crust (The Earth crust)
Why can't I put that "must"?
What kills us, poverty creates ...
  10 
  93 
  69 
  29 
  133 
  86 
  51 
  34 
  35 
  69 
  160  13 
  31 
  61 
  52 
  54 
  146  17 
  81 
  130  12 
  148 
  76 
  52 
  110 
  96 
  46 
  49 
  125 
  110 
  136  15 
  56 
Random works
: ??:??