admin
58 el resultado
  704 
  651 
Цела сутрин се набирам
по баира без да спирам.
Няма бираaaa‚ няма бира.
А сърцето ми направо ... направо спира.
Една мадама ме фиксира‚ ...
  4038  22 
  3929  22 
  3577  37 
  1861  13 
  2702  15 
  2386  26 
  2118  17 
  2857  17 
  2420  11 
  2256  14 
  2650  29 
  1848  19 
  1780  19 
  1706  21 
  2963  17 
  4606  41 
  3830  19 
  2564  13 
  2156  11 
  2510 
  3655  38 
  3721  20 
  2220 
  2630  19 
  12946  29 
  2524  13 
  3377  38 
  4383  34 
  3020  23 
  6319  15 
  3848 
  2238  11 
  2600  24 
  1857 
  1935  13 
  3002 
  2231  12 
  2238  12 
Propuestas
: ??:??