admin
56 el resultado
Цела сутрин се набирам
по баира без да спирам.
Няма бираaaa‚ няма бира.
А сърцето ми направо ... направо спира.
Една мадама ме фиксира‚ ...
  1503  17 
  2752  20 
  2119  19 
  1380  12 
  2083  14 
  1761  25 
  1629  17 
  2319  17 
  1819  11 
  1564  13 
  1929  29 
  1342  19 
  1303  19 
  1234  21 
  2463  17 
  4063  41 
  3346  19 
  2083  13 
  1650  11 
  2010 
  3137  38 
  3198  20 
  1761 
  2156  19 
  12211  29 
  2004  13 
  2614  36 
  3116  34 
  2461  23 
  5657  15 
  3368 
  1754  11 
  2134  24 
  1453 
  1518  13 
  2522 
  1743  12 
  1754  12 
  1931  13 
  2371  13 
Propuestas
: ??:??