admin
58 results
  636 
  610 
Цела сутрин се набирам
по баира без да спирам.
Няма бираaaa‚ няма бира.
А сърцето ми направо ... направо спира.
Една мадама ме фиксира‚ ...
  3891  22 
  3852  22 
  3487  37 
  1826  13 
  2666  15 
  2357  26 
  2086  17 
  2827  17 
  2386  11 
  2199  14 
  2589  29 
  1818  19 
  1750  19 
  1673  21 
  2931  17 
  4571  41 
  3791  19 
  2530  13 
  2121  11 
  2473 
  3627  38 
  3685  20 
  2192 
  2604  19 
  12899  29 
  2493  13 
  3343  38 
  4254  34 
  2985  23 
  6266  15 
  3814 
  2206  11 
  2562  24 
  1825 
  1902  13 
  2965 
  2189  12 
  2207  12 
Random works
: ??:??