admin
58 результатов
  760 
  705 
Цела сутрин се набирам
по баира без да спирам.
Няма бираaaa‚ няма бира.
А сърцето ми направо ... направо спира.
Една мадама ме фиксира‚ ...
  4184  22 
  3991  22 
  3659  37 
  1894  13 
  2740  15 
  2415  26 
  2151  17 
  2896  17 
  2459  11 
  2303  14 
  2719  29 
  1887  19 
  1813  19 
  1747  21 
  2998  17 
  4645  41 
  3870  19 
  2595  13 
  2191  11 
  2545 
  3703  38 
  3769  20 
  2251 
  2676  19 
  12978  29 
  2559  13 
  3414  38 
  4472  34 
  3060  23 
  6364  15 
  3893 
  2271  11 
  2638  24 
  1894 
  1966  13 
  3054 
  2262  12 
  2279  12 
Предложения
: ??:??