admin
56 результатов
Цела сутрин се набирам
по баира без да спирам.
Няма бираaaa‚ няма бира.
А сърцето ми направо ... направо спира.
Една мадама ме фиксира‚ ...
  2972  21 
  3405  20 
  2806  20 
  1647  12 
  2444  15 
  2142  26 
  1889  17 
  2651  17 
  2162  11 
  1884  14 
  2210  29 
  1607  19 
  1578  19 
  1489  21 
  2725  17 
  4344  41 
  3596  19 
  2322  13 
  1926  11 
  2272 
  3434  38 
  3495  20 
  2002 
  2420  19 
  12659  29 
  2311  13 
  3091  38 
  3690  34 
  2731  23 
  6026  15 
  3634 
  2027  11 
  2365  24 
  1632 
  1739  13 
  2798 
  1998  12 
  1978  12 
  2159  13 
  2575  13 
Предложения
: ??:??