iren5
549 el resultado
  35 
  72 
  56 
  148 
  66 
  88 
  74 
  103 
  116 
  100 
  111 
  133 
  128 
  118 
  132 
  164 
  132 
  185  10 
  163 
  143 
  244  17 
  178  13 
  159 
  164 
  135 
  113 
  130 
  138 
  157 
  155 
Лятото е на моя праг.
Бърза.
Чака ме да си обуя обувките..
Или… май се сбърках!?
Чака ме да тръгна на бос крак, ...
  93 
Да ти разкажа ли за морето?
За любимото моето море,
което открадна сърцето ми?
Морето, което мен вечно зове?
То е Любов. То е луда измама. ...
  357  37 
  164 
  176 
  125 
  159 
  147 
  183 
  285  14 
  185 
Propuestas
: ??:??