iren5
1.053 el resultado
  34 
  34 
  93 
  80 
  193 
  78 
Избирам да не пиша за боклука,
за упадъка и тъмнината.
Не защото не мога да го подуша.
Не! Не искам да му давам крила
и сила, докато за него пиша.
  77 
  111 
Малко коте играе на двора,
Бяга, подскача – няма умора.
После в скута на някого ляга,
Гали се, мърка – така му приляга.
Топчица малка легна за дрямка. ...
  68 
  96 
  102 
  154 
  114 
  89 
Научѝ ме в тъмнината да светя,
без в чужд живот да се меся.
Блàга дума да кажа – без да лаская.
Обективна да съм – да се старая.
Чужди рани с мехлем да превързвам. ...
  170 
  125 
  117 
  136 
  137  15 
  138 
  121 
  195 
  140 
  140 
  193 
  198  10 
  157 
  135 
  149 
  130 
  205 
  193 
Болят ме ръцете, защото няма кого да прегръщат.
Опустяха очите ми, оглушаха ушите.
Студена е къщата. Чешмите пресъхват.
Часовникът спря да брои часовете и дните.
  216  18 
  189 
  152 
  184 
  146 
  271 
  202 
  142 
Propuestas
: ??:??