iren5
548 results
  80 
  72  11 
  107 
  64 
  164 
  74 
  93 
  79 
  116 
  125 
  110 
  118 
  137 
  134 
  127 
  142 
  174 
  136 
  189  10 
  169 
  156 
  250  17 
  187  13 
  172 
  174 
  149 
  125 
  135 
  141 
  162 
  160 
Лятото е на моя праг.
Бърза.
Чака ме да си обуя обувките..
Или… май се сбърках!?
Чака ме да тръгна на бос крак, ...
  95 
Да ти разкажа ли за морето?
За любимото моето море,
което открадна сърцето ми?
Морето, което мен вечно зове?
То е Любов. То е луда измама. ...
  364  37 
  169 
  181 
  130 
  163 
  151 
  195 
  289  14 
Random works
: ??:??