iren5
831 results
  55 
  60 
  67 
  93 
  78 
  120 
  89 
  69 
  96 
  136 
  95 
  154 
  142 
  133 
  148 
  114 
  111 
Един прекрасен ден
(оригинал на български език, авторски текст)
Один прекрасный день -
превод на руски
Иду и улыбаюсь всем прохожим мимо. ...
  96 
  97 
  183  12 
  164 
  178 
  134 
- И накрая осъзнаваш това, което винаги си знаел, че Любовта е достатъчна. И когато приемеш това в сърцето си Любовта ще изживее собственото си възкресение. Защото там, в единението душите ни се преплитат намерили общия път, общия дом и единствената истина съществуваща във Вселената. Защото домът е ...
  136  13 
  156 
  157 
  235  10 
  134 
  175 
  166 
Няма те, няма те вече...
(оригинал на български език, авторски текст)
…на улице холод
и тихо так, тихо,
любая слеза превратится ...
  180 
  169 
  195 
  258  16 
  207 
  287 
  236  11 
Вървя и се усмихвам на всички минувачи.
Едни усмивката ми връщат,
други гледат на страни.
А аз си тананикам и по улицата крача,
сега, когато есента на прага ни стои. ...
  178  16 
  207 
  237  11 
Random works
: ??:??