iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Obras seleccionadas
623 el resultado
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1492  14  19 
  574  22 
  2064  10  15 
  1472  11 
  982  11 
Propuestas
: ??:??