iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Obras seleccionadas
460 el resultado
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  967  13  17 
  1368  10  15 
  847  11 
  421  13 
  961  12 
Propuestas
: ??:??