iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Obras seleccionadas
675 el resultado
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1620  13  19 
  713  22 
  2224  10  16 
  1629  11 
  1112  11 
Propuestas
: ??:??