iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Obras seleccionadas
500 el resultado
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1078  13  19 
  1513  10  15 
  955  11 
  1065  12 
  521  13 
Propuestas
: ??:??