iren5

„Не се страхувайте от съвършенството. Не можете да го постигнете. Още повече, че в съвършенството няма нищо хубаво.“ С. Дали “Всъщност, значението на един човек не се определя от присъствието му, а от отсъствието му. Ако отсъствието му не променя нищо, то присъствието му е без значение…” — Пабло Пикасо

Obras seleccionadas
584 el resultado
Как тегне
тази дълга тишина…
Не може повече
Душата ми да чака.
По мене лепне ...
  1303  13  19 
  1830  10  15 
  1199  11 
  338  20 
  1351  12 
Propuestas
: ??:??