LoveArt
5 el resultado
  751 
Всяка сутрин Слънцето сменя Луната на небосвода
и заема мястото ѝ като пазач на безкрайността.
С изгряването на първите му лъчи, изчезва и
последният спомен от дългата и студена нощ,
носейки със себе си надежда за нещо по-добро. ...
  974 
  2494 
  1810 
  748 
Propuestas
: ??:??