LoveArt
5 results
  1025 
Всяка сутрин Слънцето сменя Луната на небосвода
и заема мястото ѝ като пазач на безкрайността.
С изгряването на първите му лъчи, изчезва и
последният спомен от дългата и студена нощ,
носейки със себе си надежда за нещо по-добро. ...
  1381 
  3335 
  2924 
  955 
Random works
: ??:??