LoveArt
5 резултата
  754 
Всяка сутрин Слънцето сменя Луната на небосвода
и заема мястото ѝ като пазач на безкрайността.
С изгряването на първите му лъчи, изчезва и
последният спомен от дългата и студена нощ,
носейки със себе си надежда за нещо по-добро. ...
  979 
  2503 
  1820 
  755 
Предложения
: ??:??