6 nov. 2019 21:07

Злокобни сенки 

  Poesía » Otra
281 1 2

© Мария Todos los derechos reservados

Comentarios
Por favor, acceda con su perfil, para poder hacer comentarios y votar.
  • Благодарна съм за гражданската ти позиция, Гавраил!
    Темата е много болезнена за мен като родител. Аз лично съм категорична в своя избор, изразявайки неодобрението и несъгласието си спрямо подмолните удари срещу семейството. Особено, когато става въпрос за най- безпомощните, именно децата. Въпрос на личен избор е всеки сам да вземе решение за себе си как ще постъпи. Отново искам да изразя искрената си благодарност за правилния въпрос, който зададе.
    Пожелавам ти успех и творческо вдъхновение!
  • Актуално!Ще оставим ли тези сенки?
Propuestas
: ??:??